دکتر نوبر برای اولین بار چربی بازو مریض خود را برداشته و به بافت صورت وی تزریق کرد تا...
دکتر نوبر برای اولین بار چربی بازو مریض خود را برداشته و به بافت صورت وی تزریق کرد تا...

تزریق چربی یا میکرولیپواینجکشن انتقال چربی نیز نامیده می شود. در واقع به فرآیند جمع آوری چربی از یک ناحیه از بدن برای تزریق مجدد آن به ناحیه دیگری از بدن مانند گونه و دست ها میکرولیپواینجکشن گفته می شود. ...

ادامه مطلب
footer-top-background- image