دیسنتس گیج کندلا

دیسنتس گیج کندلا

ابزارهای جراحی و مصرفی زیبایی

ابزاری جديـد با طراحی منحصربه فـرد ،قابليت هـای متفــاوت و كاربـردی ساب سیژن: یک روش جراحی کوچک ایمن،ساده، سریع و با نتایــج بسیـار موثر ، از طـریق آزاد کردن و جدا کردن بافـــت های همبنــدی سفــت به

footer-top-background- image