كيت مصرفی برداشت و تزريق چربی لیپوریس LIPORASE Disposable Fat Transfer Kit

كيت مصرفی برداشت و تزريق چربی لیپوریس LIPORASE Disposable Fat Transfer Kit

مصرفی های زیبایی پزشکی

كيت یکبار مصرف برند لیپوریس LIPORASE Disposable Fat Transfer Kit جهت انجام پروسه لیپوساکشن و انتقال و برداشت و تزريق چربی ماکروفت و میکروفت و نانوفت حاوي تمامي تجهيزات و مواد مصرفي و دارويي و پك استاندارد استريل جهت انجام استریل یک پروسه عمل جراحی میباشد که برای هر نفر بصورت اختصاصی و استاندارد و استریل طراحی شده است و کار را برای پزشکان و بیماران و مراجعه کنندگان اعمال جراحی زیبایی لیپوساکشن و تزریق چربی ماکروفت و میکروفت و نانوفت بسیار راحت و آسان نمونده است

footer-top-background- image