ردیف عنوان مبلغ تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شیوه برگزاری محل برگزاری ثبت نام
1 کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای برند لیپوریس پروسه لیپوساکشن ، تزریق چربی و نانوفت رایگان جمعه 28 مرداد 1401 10:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری آذربايجان شرقی غیرفعال.
2 کارگاه آموزش تزریق فیلر یا ژل مطابق تاریخ برگزاری جمعه 19 اسفند 1401 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
3 کارگاه علمی آموزشی اصول استاندارد پروسه لیپوساکشن ، تزریق چربی ، نانوفت و سابسیژن با ابزارهای برند لیپوریس رایگان جمعه 28 مرداد 1401 10:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری آذربايجان شرقی غیرفعال.
4 کارگاه آموزشی زیبایی زنان و مامایی مطابق تاریخ برگزاری جمعه 5 اسفند 1401 10:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
5 کارگاه آموزش لیفت با نخ یا کاشت نخ مطابق تاریخ برگزاری جمعه 12 اسفند 1401 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
6 کارگاه آموزشی پی آر پی مطابق تاریخ برگزاری جمعه 21 بهمن 1401 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
7 کارگاه آموزشی مزوتراپی مطابق تاریخ برگزاری جمعه 28 بهمن 1401 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
8 کارگاه آموزش تزریق بوتاکس مطابق تاریخ برگزاری پنجشنبه 18 اسفند 1401 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
9 کارگاه آموزش تزریق بوتاکس و ژل مطابق تاریخ برگزاری پنجشنبه 11 اسفند 1401 8:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
10 آموزش کار با دستگاهها ، تجهیزات و تکنولوژی های زیبایی مطابق تاریخ برگزاری پنجشنبه 4 اسفند 1401 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
footer-top-background- image