درباره تزریق چربی بیشتر بدانید!
درباره تزریق چربی بیشتر بدانید!

تزریق چربی یا میکرولیپواینجکشن انتقال چربی نیز نامیده می شود. در واقع به فرآیند جمع آوری چربی از یک ناحیه از بدن برای تزریق مجدد آن به ناحیه دیگری از بدن مانند گونه و دست ها میکرولیپواینجکشن گفته می شود. ...

footer-top-background- image