کارگاه آموزشی 1399 تهران آشنایی با ابزارهای فرآوری نانوفت چربی برند لیپوریس

کارگاه علمی آموزشی آشنایی با ابزارهای جراحی و کانولای برند لیپوریس جهت انجام صحیح و استاندارد و اصولی پروسه لیپوساکشن و تزریق چربی و نانوفت و سابسیژن

footer-top-background- image