توری نانوفت چربی یا فیلتر نانوفت چربی استریل یکبار مصرف 3 تایی

توری نانوفت چربی یا فیلتر نانوفت چربی استریل یکبار مصرف 3 تایی

مصرفی های زیبایی پزشکی

مشخصات کالا:

 • فيلتر کارتریج نانوفت يا صافی نانوفت یا صافی چربی نانوفت یا توری نانوفت چربی مشکی با قطر سوراخ های سایز 900 ميكرون نانوفت
 • فيلتر کارتریج نانوفت يا صافی نانوفت یا صافی چربی نانوفت یا توری نانوفت چربی آبی با قطر سوراخ های سایز 700 ميكرون نانوفت 
 • فيلتر کارتریج نانوفت يا صافی نانوفت یا صافی چربی نانوفت یا توری نانوفت چربی قرمز با قطر سوراخ های سایز 300 ميكرون نانوفت 
 • توری نانوفت یا فیلتر نانوفت چربی یا صافی نانوفت تزریق چربی استریل یکبار مصرف وی پک شده و استریل شده یا اتیلین اکساید
 • انجام پروسه بصورت كاملا استريل
 • كاهش ريسك عفونت
 • كاهش هزينه ها و مدیریت زمان
 • افزايش سرعت عمل و مديريت درمان
 • افزايش رضايت مندي مراجعه كنندگان
 • استریل شده و آماده استفاده جهت انجام پروسه تزریق چربی نانوفت صورت و دست و بدن

494 عدد

درباره فیلتر نانوفت چربی و توری نانوفت چربی یا توری فیلتر چربی استریل یکبار مصرف 

3 عدد پک سه تایی فيلتر کارتریج نانوفت چربی یا توری نانوفت چربی استریل شده و یکبار مصرف در سه سایز و سه  رنگ میباشد. این فیلترها جهت غربالگری ، فیلتراسیون و جداکردن بافت ها وتوده های بافت همبند ، گرانولوم ، کیستیک و فیبروتیک بافت چربی ودر نهایت فرآوری بافت چربی بصورت چربی نانوفت یکنواخت است. چربی هموژن فرآوری شده برای تزريق چربی با سوزن ها و کانولاهای ظـريف گيج های 19 و 21 و 23 و  25 و 27 و 29 و 30 در لایـه های مختلف پوست و بدن کاربرد دارد.

 

مشخصات و مزایای توری فیلتر نانوفت چربی استریل شده و یکبارمصرف لیپوریس :

 • فيلتر کارتریج نانوفت يا صافی نانوفت یا صافی چربی نانوفت یا توری نانوفت چربی مشکی با قطر سوراخ های سایز 900 ميكرون نانوفت
 • فيلتر کارتریج نانوفت يا صافی نانوفت یا صافی چربی نانوفت یا توری نانوفت چربی آبی با قطر سوراخ های سایز 700 ميكرون نانوفت 
 • فيلتر کارتریج نانوفت يا صافی نانوفت یا صافی چربی نانوفت یا توری نانوفت چربی قرمز با قطر سوراخ های سایز 300 ميكرون نانوفت 
 • توری نانوفت یا فیلتر نانوفت چربی یا صافی نانوفت تزریق چربی استریل یکبار مصرف وی پک شده و استریل شده یا اتیلین اکساید
 • انجام پروسه بصورت كاملا استريل
 • كاهش ريسك عفونت
 • كاهش هزينه ها و مدیریت زمان
 • افزايش سرعت عمل و مديريت درمان
 • افزايش رضايت مندي مراجعه كنندگان
 • استریل شده و آماده استفاده جهت انجام پروسه تزریق چربی نانوفت صورت و دست و بدن
footer-top-background- image