ردیف عنوان مبلغ تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شیوه برگزاری محل برگزاری ثبت نام
1 کارگاه آموزش تزریق فیلر یا ژل تماس بگیرید دوشنبه 1 آذر 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
2 کارگاه آموزش تزریق چربی و نانوفت تماس بگیرید دوشنبه 1 آذر 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
3 کارگاه آموزشی زیبایی زنان و مامایی تماس بگیرید شنبه 2 مرداد 1400 0:0 صبح تا 0:0 صبح حضوری تهران غیرفعال.
4 کارگاه آموزش لیفت با نخ یا کاشت نخ تماس بگیرید دوشنبه 1 آذر 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
5 کارگاه آموزشی پی آر پی تماس بگیرید شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
6 کارگاه آموزشی مزوتراپی تماس بگیرید شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
7 کارگاه آموزش تزریق بوتاکس تماس بگیرید شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
8 کارگاه آموزش تزریق بوتاکس و ژل تماس بگیرید شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
9 آموزش کار با دستگاهها ، تجهیزات و تکنولوژی های زیبایی تماس بگیرید شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:59 عصر حضوری تهران غیرفعال.
footer-top-background- image