ردیف عنوان مبلغ تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شیوه برگزاری محل برگزاری ثبت نام
1 کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای برند لیپوریس پروسه لیپوساکشن ، تزریق چربی و نانوفت رایگان جمعه 28 مرداد 1401 10:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری آذربايجان شرقی غیرفعال.
2 کارگاه آموزش تزریق فیلر یا ژل واتس آپ دوشنبه 1 آذر 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
3 کارگاه علمی آموزشی اصول استاندارد پروسه لیپوساکشن ، تزریق چربی ، نانوفت و سابسیژن با ابزارهای برند لیپوریس رایگان جمعه 28 مرداد 1401 10:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری آذربايجان شرقی غیرفعال.
4 کارگاه آموزشی زیبایی زنان و مامایی واتس آپ شنبه 2 مرداد 1400 0:0 صبح تا 0:0 صبح حضوری تهران غیرفعال.
5 کارگاه آموزش لیفت با نخ یا کاشت نخ واتس آپ دوشنبه 1 آذر 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
6 کارگاه آموزشی پی آر پی واتس آپ شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
7 کارگاه آموزشی مزوتراپی واتس آپ شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
8 کارگاه آموزش تزریق بوتاکس واتس آپ شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
9 کارگاه آموزش تزریق بوتاکس و ژل واتس آپ شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:0 عصر حضوری تهران غیرفعال.
10 آموزش کار با دستگاهها ، تجهیزات و تکنولوژی های زیبایی واتس آپ شنبه 1 خرداد 1400 9:0 صبح تا 6:59 عصر حضوری تهران غیرفعال.
footer-top-background- image