حضور شرکت مبتکران رسا طب ایرانیان در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و سلامت عمان هلث Oman Health 2022 در تاریخ 4 الی 6 مهرماه 1401 در کشورعمان