یکی از پژوهشگران "دانشگاه ایندیانا" در بررسی جدید خود، نواحی ژنومی جدیدی را شناسایی کرده که در بروز سرطان پوست نقش دارند.
به گزارش وب سایت رسمی دانشگاه ایندیانا، یک پژوهشگر حوزه سرطان موفق شده تا هشت ناحیه ژنومی جدید را شناسایی کند که خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش می‌دهند.
دکتر "جیالی هان"(Jiali Han)، پژوهشگر "دانشگاه ایندیانا"(IU) در بررسی‌های خود، هشت ناحیه جدید را در ژنوم شناسایی کرده که مستعد ابتلا به یکی از انواع سرطان پوست موسوم به "کارسینوم سلول سنگفرشی" (SCC) هستند.

 ۱۴ ناحیه قابل شناسایی که میتواند خطر ابتلا به سرطان پوست را بیشتر کند
پژوهشگران پیش از این، ۱۴ ناحیه را شناسایی کرده بودند که خطر ابتلا به سرطان پوست در آنها بیشتر است. این پژوهش جدید علاوه بر تایید نتایج پیشین، هشت ناحیه ژنومی جدید نیز به آنها افزود و تعداد کلی نواحی در معرض خطر را به ۲۲ رساند.
هان گفت: این پژوهش، بزرگترین پژوهش مرتبط با ژنتیک برای بررسی کارسینوم سلول سنگفرشی است. پژوهش بینارشته‌ای ما می‌تواند با روشن کردن زیست‌شناسی و رابطه علت و معلولی کارسینوم سلول سنگفرشی، برخی از ژن‌های مهم را تایید کند و به شناسایی ژن‌هایی بپردازد که در بروز این سرطان خاص نقش دارند.
یافته‌های این پژوهش تایید کرد که ژن‌های رنگدانه می‌توانند ژن مستعد سرطان پوست نیز باشند اما در این بررسی، مسیرهای مولکولی دیگری نیز شناسایی شد.

 

سرطان سلول پایه‌ای"(BCC) 
هان ادامه داد: می‌توان گفت که برخی اشتراک‌های ژنتیکی میان کارسینوم سلول سنگفرشی، "سرطان سلول پایه‌ای"(BCC) و ملانوما وجود دارد اما ما دریافتیم که برخی از ژنها به طور خاص در بروز  کارسینوم سلول سنگفرشی نقش دارند.
کارسینوم سلول سنگفرشی و سرطان سلول پایه‌ای، با نام سرطان‌های پوستی غیر ملانوما نیز شناخته می‌شوند. هر دو مورد معمولا به درمان پاسخ می‌دهند و به ندرت به قسمت‌های دیگری از بدن گسترش می‌یابند. ملانوما، نوع تهاجمی‌تری از سرطان پوست است و اگر به موقع تشخیص داده نشود، می‌تواند به قسمت‌های دیگری از بدن نیز برسد
هان و همکارانش برای شناسایی نواحی بیشتری که در معرض ابتلا به سرطان پوست هستند، به پژوهش‌های خود ادامه می‌دهند. این پژوهش نشان می‌دهد که حتی با وجود شناسایی ۲۲ ناحیه ژنومی، تنها ۸.۵ .درصد خطر توارث کارسینوم سلول سنگفرشی توضیح داده می‌شود.