کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای برند لیپوریس پروسه لیپوساکشن ، تزریق چربی و نانوفت

کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای برند لیپوریس پروسه لیپوساکشن ، تزریق چربی و نانوفت

حضوری

1401/05/28 الی 1401/05/28

10:0 صبح تا 6:0 عصر

آذربايجان شرقی

رایگان

غیرفعال.
footer-top-background- image